Personlig assistans

Personligassistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.
Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av personlig assistans. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Meningen med personliga assistans - Antibiotikaguiden.se
Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Har du några ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om utökad personlig assistans.
Skulle det vara så att du har behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Assistansbidrag personlig assistans
Först och främst behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har inneburit innan dittsvar om godkändersättning.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Beroende på hur du väljer att göra med din assistans. Blir det som så att du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det betyder att du har valt att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av personligassistans behöver du ha gjort en ansökan om assisterande personal innan du harfyllt 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i https://assistansblogg.se/.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*